CENTRALNY TERMINAL
KOBYLANY

Budowa i rozwój projektu.

Dowiedz się więcej
Centralny Terminal Kobylany

CENTRALNY TERMINAL KOBYLANY

Usytuowany jest bezpośrednio na trasie II Korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Lokalizacja CTK na styku dwóch systemów kolejowych:

  • torów o szerokości 1435 mm
  • torów 1520 mm,

stanowi doskonałe zaplecze dla obsługi wymiany handlowej Wschodu z Zachodem – będąc tym samym pomostem pomiędzy państwami Unii Europejskiej a Chinami.

m2 teren

m2 plac składowy

m2 plac manewrowy

m2 magazyn

Projekt CTK

Podstawowe informacje techniczne o projekcie.

Urządzenia

3 Reachstackery
Ciągnik terminalowy
Naczepy podkontenerowe

Bocznica kolejowa

tor 1435 mm
tor 1520 mm
tor 1435/1520 mm

Farma fotowoltaiczna

O mocy 1,6 MW