CENTRALNY TERMINAL KOBYLANY

Powstała w 2021 roku Spółka CENTRALNY TERMINAL KOBYLANY Sp. z o.o. wchodzi w skład GRUPY ECCO z siedzibą w Katowicach.

Celem powołania Spółki jest budowa intermodalnego terminala zlokalizowanego w miejscowości Kobylany gm. Terespol obok przejść granicznych z Białorusią: kolejowego w Terespolu oraz drogowego w Koroszczynie.

CENTRALNY TERMINAL KOBYLANY usytuowany jest bezpośrednio na trasie II Korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.

Lokalizacja Centralnego Terminala Kobylany na styku dwóch systemów kolejowych: torów o szerokości 1435 mm i torów 1520 mm, stanowi doskonałe zaplecze dla obsługi wymiany handlowej Wschodu z Zachodem – będąc tym samym pomostem pomiędzy państwami Unii Europejskiej a Chinami. Nie bez powodu Kobylany często określane są jako „KOLEJOWA BRAMA Z CHIN DO EUROPY”.

PROJEKT CENTRALNEGO TERMINALA KOBYLANY

 • teren o powierzchni 410 000 m2
 • bocznica kolejowa:
  - tor 1435 mm ok. 7 900 m
  - tor 1520 mm ok. 3 900 m
  - tor 1435/1520 mm ok. 700 m
 • drogi wewnętrzne, place manewrowe – 80 000 m2
 • 2 suwnice kontenerowe – ( RMG ) o udźwigu max Q=50 Mg dł. toków 650 m
 • place składowe dla kontenerów, tank kontenerów, naczep i nadwozi wymiennych – 130 000 m2, możliwość składowania – 18 000 TEU
 • magazyn wysokiego składowania (12 m) o powierzchni 20 000 m2
 • budynek biurowy o powierzchni 1 200 m2
 • budynek warsztatowy 1 400 m2
 • farma fotowoltaiczna 1,6 MW
 • urządzenia: 3 Reachstackery, ciągnik terminalowy, naczepy podkontenerowe.

m2 teren

m2 plac składowy

m2 plac manewrowy

m2 magazyn