Usługi przeładunku

 • kontenerów
 • tank kontenerów
 • naczep samochodowych
 • nadwozi wymiennych
 • towarów spaletyzowanych w różnych relacjach przeładunkowych

Usługi magazynowania

 • towarów spaletyzowanych
 • w big-begach
 • w magazynie wysokiego składowania
 •  
   
   

Transport

 • organizacja transportów intermodalnych również z wykorzystaniem platform kontenerowych
 •  
 •  
 •  
 •  

Obsługa terminalowa

 • ważenie
 • przyjęcie
 • kontrola jakościowa/ilościowa
 • nadawanie
 • pełna obsługa terminalowo-spedycyjna
   

Obsługa celna

 • usługi agencji celnej
 •  
 •  
   

Warsztat

 • naprawa
 • mycie
 • malowanie kontenerów